Części składowe oprocentowania kredytu

przez | 27 czerwca 2012

Czy jesteśmy w pełni świadomi jakie elementy składają się na oprocentowanie kredytów? Jak wiemy coraz więcej ludzi stara się wnikliwie analizować oferty kredytowe, jednak wszelkie wartości parametryczne nie są dla każdego zrozumiałe. Oprocentowanie rzeczywiste, które kreuje realną nadpłatę za usługę finansową składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest oczywiście marża banku stanowiąca zysk instytucji komercyjnej. Najwyższa zazwyczaj wartością są jednak stopy procentowe, których autorem i beneficjentem jest bank centralny, w naszym kraju Narodowy Bank Polski. Jest to jedyny element stanowiący czysty zysk głównego zwierzchnika naszych instytucji finansowych . Pozostałe parametry takie jak prowizje oraz inne zobowiązania są rozliczane na płaszczyźnie klient – bank. Jak wysokie są stopy procentowe w naszym kraju? W chwili obecnej w maju Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu zwiększyła wartość stóp procentowych mających obecność na naszym rynku finansowym. Wszystkie zobowiązania finansowe, które oparte są o zmienne stawki typu WIBOR wzrosną o konkretną wartość. Praktycznie całkowite wycofanie kredytów denominowanych z naszego kraju daje otwartą drogę do wysysania jeszcze większych ilości gotówki od potencjalnych kredytobiorców. Stopy procentowe w maju bierzącego roku zostały podniesione o 25 punktów bazowych. Dla przykładu stawka WIBOR3M, która jest podstawą naliczania oprocentowania na kredytach hipotecznych wzrastał o 9zł za każde 50 tyś złotych zadłużenia. Analizując cały okres kredytowania oraz robijając kapitał na średnioroczne wartości możemy wywnioskować, że podwyżka jest w stanie uzyskać pułap nawet w wysokości 3-4% w skali całego kredytu, co jest wartością naprawdę wielką. Czy takie praktyki Rady Polityki Pieniężnej mają na celu łatanie dziury budżetowej w naszym kraju? Wspomaganie obcych gospodarek europejskich z naszych pieniędzy czy napełnianie własnych sakiewek ciężko zarobionymi pieniędzmi obywateli? Na to pytanie należy odpowiedzieć sobie samemu.